Shopping Cart

Product Quantity Price Subtotal
Cart Subtotal

Vārda “Daudz”
spēks

Mēs esam starptautisks komunikāciju uz?ēmums, kas nodro?ina autentisku saikni ar privātpersonām un uz?ēmumiem.

Uzzināt vairāk

Experienceware

Sākot ar vienotiem sakaru risinājumiem un beidzot ar Bluetooth austi?ām — nepārspējamā Plantronics audio pieredze un kvalitāte atspogu?o vairāk nekā 50 gadu inovācijas.

Pilnīgu Platronics izstrādājumu katalogu (ang?u valodā), lūdzu, skatiet mūsu re?ionālajā (Apvienotās Karalistes) tīmek?a vietnē. Ja vien nav norādīts citādi, jebkādi ?ajā vietnē minētie piedāvājumi vai cita veida akcijas ir spēkā tikai pircējiem Apvienotajā Karalistē.

棋牌平台黑客可以破解吗